Hozzávetőlegesen milyen méretű a lefedendő/árnyékolandó terület?